Henk de Vries 

Henk de Vries (1979) heeft hoofdvak Orgel gestudeerd aan het Conservatorium in Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Tevens studeerde hij, als tweede hoofdvak, Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Hij heeft in 2008 zijn tweejarige orgelspecialisatie met zeer goed gevolg afgerond voor de titel ´Master of Music´. Dit deed hij bij Theo Jellema, Jos van der Kooy en Prof. Wolgang Zerer aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg.

 

Hij heeft met zijn orgelspel inmiddels een internationale concertpraktijk opgebouwd. Zo speelde hij o.a. concerten in Groningen (Martinikerk, Aa-kerk, Pelstergasthuiskerk), Zuidbroek, Noordbroek, Zeerijp, Nieuw Scheemda, Bellingwolde, Leeuwarden (Grote Kerk), Rotterdam (Laurenskerk), Meppel (Grote Kerk), Deventer (Grote Kerk), Zutphen (Grote Kerk), Breugel, Deurne, en Leiden (Hooglandse Kerk).

De concerten die ik gegeven heb in het buitenland vonden plaats in o.a.Italië (Arona, Valvasone), België (Laeken, Brussel), Duitsland (Bremen, Hamburg, Norden), Spanje (Gran Canaria, 3 recitals), Hongarije (Budapest), Oostenrijk (Linz), Zweden (Vadstena), en de Verenigde Staten van America (Washington DC, Pittsburgh, Cleveland).

In september van 2012 speelde hij als finalist, geselecteerd uit 55 internationale inzendingen, tijdens het Internationale J.P. Sweelinckconcours in de Oude kerk van Amsterdam.

 

In 2011 is Henk Cum Laude afgestudeerd als Orgeladviseur aan de LOTO, de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur. Henk is als orgeladviseur lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON) en betrokken bij de Commissie Orgelzaken (COZ) van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de PKN. Henk hoorde bij de eerste lichting adviseurs die bij Hobéon gecertificeerd waren. De uitreiking vond plaats bij de RCE in Amersfoort.

  

Henk de Vries Gecertificeerd Orgeladviseur

 foto Hobéon

 

In 2014 is Henk samen met collega adviseur Peter van Dijk uit Utrecht door Stichting Martinikerk Groningen benoemd als vaste orgeladviseur voor de historische orgels van de Martinikerk in Groningen.

Ook is Henk werkzaam binnen de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, de KVOK. Hij is actief als voorzitter voor de provinciale afdeling Groningen en als een van de redacteuren Orgelbouwnieuws voor vakblad Het Orgel.

Henk is als titulair organist en cantor verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en bespeelt hier het prachtige Schnitger-Freytag orgel uit 1795. Hier is Henk ook te beluisteren op een CD die hij in 2009 heeft opgenomen na de restauratie van dit instrument. Op deze CD is o.a. de Nederlandse CD-première van de compositie “Vater Unser Im Himmelreich” (1963) van Manfred Kluge te beluisteren. Verder was hij te horen op radio 4, dit in opdracht van de NCRV.

Henk is eveneens cantor-organist van de Jacobuskerk in Zeerijp. Hij speelde daar voor het eerst toen hij bijna 8 jaar oud was. Op z'n 25ste werd hij daar officieel benoemd als cantor-organist.

 

 

Henk de Vries organist Zeerijp Jacobuskerk     Henk de Vries organist Zeerijp Jacobuskerk

Henk in Zeerijp 1987

 

Henk in Zeerijp, een paar jaar later... :-) 

Hij heeft in 2011 samen met dirigent Edwin Velvis het projectkoor Dutch Choral Singers opgericht, een vocaal ensemble dat zowel Choral Evensongs als concerten zingt in Engeland. SInds 2017 is Henk de artistiek leider van dit gezelschap en brengt het koor in januari 2019 in Westminster Abbey & St. Paul's Cathedral Londen om daar Evensongs te zingen.

 

 

  

Als kerkmusicus was hij, als lid van een redactionele werkgroep, nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek van de PKN dat verschenen is 2013. Henk heeft een cursus Kerkmuzikale Vorming ontwikkeld welke hij aanbiedt in de provincie Groningen en spreekt in de noordelijke provincies regelmatig op uitnodiging van kerkelijke gemeenten over actuele kerkmuzikale thema’s. Hij was van 2009-2014 als docent Liturgiek verbonden aan de opleiding Theologische Vorming voor Gemeenteleden te Groningen uitgaande van de PKN.